Gravimetrické versus volumetrické dávkování

Gravimetrické versus volumetrické dávkování

Na první pohled se může zdát, že gravimetrické a volumetrické dávkovače jsou velmi podobné. Dává to smysl – přece jen jsou oba typy vyvinuty pro in-line dávkování aditiv požadovanou rychlostí do vstřikolisu nebo extrudéru. Oba dávkovací systémy jsou vybaveny násypkou, směšovacím hrdlem, kontrolérem, krokovým motorem a dávkovacím válcem nebo šnekovým podavačem. Co se týká rychlosti, krokové motory Movacoloru se pohybují v rozmezí od 0,1 do 200 ot/min, a proto je možné je nastavit velmi přesně. Navíc jedinečné dávkovací válce Movacoloru zajišťují hladké in-line dávkování materiálu bez chvění; výsledkem je konzistentní kvalita.

Vlastnosti a benefity gravimetrického dávkovače?

Gravimetrický dávkovač je dávkovací systém s automatickou kalibrací, který dávkuje na základě hmotnosti a rychlosti. Oproti tomu volumetrický dávkovač dávkuje na základě objemu a rychlosti. Při gravimetrickém dávkování se hmotnost dávkovaného aditiva měří pomocí navažovací buňky, která je základem celého systému. Hmotnost se vypočítává prostřednictvím technologie loss-in-weight (úbytek hmotnosti); tato technologie měří snižující se hmotnost v průběhu dávkování.

Pokud je v toku materiálu detekována změna, krokový motor gravimetrického dávkovače automaticky upraví rychlost. To eliminuje potřebu manuálního nastavování, které je u volumetrického dávkovače nutné. Změna v toku materiálu může mimo jiné nastat přidáním nového materiálu nebo kolísáním hustoty materiálu. To znamená, že s gravimetrickým dávkovačem máte kompletní kontrolu nad kvalitou finálního produktu. Díky gravimetrickému dávkovači s automatickou kalibrací nehrozí nikdy riziko předávkování a při používání drahých aditiv automaticky šetří náklady.

Další výhodou technologie automatické kalibrace je jednoduché ovládání dávkovače Movacolor přes dotykovou obrazovku. Gravimetrický dávkovač Movacolor může být opčně vybaven také softwarem monitoringu a reportingu. Tento software umožňuje blízké sledování výrobního procesu pro účely quality managementu a ve výrobním procesu také rychle odhaluje všechny závady.

Vlastnosti a benefity volumetrického dávkovače?

Volumetrický dávkovač je dávkovací systém, který v nastaveném časovém rámci zásobuje výrobní linku určitým objemem materiálu. Tento systém je založen na takzvaném principu náhrady. Na rozdíl od gravimetrického dávkovače lze na dávkovači volumetrickém manuálně nastavit dávkovací rychlost, která se může dle vlastností vstupního materiálu lišit. Například masterbatche vyžadují – v porovnání s dávkováním tekutých nebo práškových materiálů – rozdílnou dávkovací rychlost.

U menších výrobních procesů a u firem, které chtějí na dávkovacím zařízení šetřit, je vhodnější dávkovač volumetrický. Gravimetrický dávkovač výrazně spoří vstupní materiál přesnějším dávkovacím procesem. To znamená, že gravimetrický dávkovací systém obvykle představuje vyšší návrat investice (ROI) na dlouhodobé bázi.

Výhody a nevýhody gravimetrického a volumetrického dávkovače?

Výhody i nevýhody gravimetrických a volumetrických dávkovačů Movacolor můžeme shrnout následovně:

Gravimetrický dávkovač

Výhody

 • Automatické nastavování / Automatická kalibrace
 • 100% kontrola kvality produktu
 • Snadná obsluha
 • Opce monitoringu a reportingu
 • Vyšší úspory drahých aditiv
 • Kolísání hustoty a hromadění materiálu neovlivňuje výsledek
 • Automatická detekce přerušení přívodu materiálu
 • Přesný dávkovací válec
 • Rychlost krokového motoru od 0,1 až do 200 ot/min

Nevýhody

 • Relativně dražší než volumetrický dávkovač, ale s nižší ROI

Volumetrický dávkovač

Výhody

 • Dávkovací systém s relativně nízkou cenou
 • Přesný dávkovací válec
 • Rychlost krokového motoru od 0,1 až do 200 ot/min

Nevýhody

 • Potřeba manuálně kalibrovat
 • Omezená kontrola kvality vašich výrobků
 • Žádné opce monitoringu nebo reportingu
 • Nedokáže automaticky kompenzovat kolísání hustoty
 • Citlivý k hromadění materiálu
 • Bez automatické detekce přerušení přívodu materiálu

Závěr: Kdy zvolit gravimetrický dávkovač a kdy je nejlépe použít dávkovač volumetrický?

Abyste si zvolili správně mezi gravimetrickým a volumetrickým dávkovačem, musíte mít rozpočet i plán. Jak již bylo zmíněno, oba dávkovací systémy Movacolor mají krokový motor a jedinečný dávkovací válec. Nicméně, volumetrické dávkovací systémy jsou relativně levné, počáteční investice je tedy nízká. Na druhou stanu, pořízení gravimetrického systému je poměrně nákladné, ale díky nižší spotřebě drahých aditiv šetříte dlouhodobě.

Movacolor nabízí širokou škálu gravimetrických a volumetrických dávkovačů, vytvořených uživatelům na míru. Naše systémy naleznete na našich stránkách.

Používáním těchto stránek souhlasíte s používáním cookies, které nám pomáhají zajistit lepší služby. Více info