Rozhovor se Sabrinou Gangini marketingovou manažerkou Eurochiller S.r.l.

Rozhovor se Sabrinou Gangini marketingovou manažerkou Eurochiller S.r.l.

Položili jsme pár otázek ohledně současné situace v Itálii a ve společnosti Eurochiller S.r.l. Sabrině Gangini, manažerce komunikace a marketingu.

Jaká jsou omezení pro lidi a jak se během této pandemie změnil běžný život? Mohla byste popsat situaci v Itálii a poté také v Eurochilleru - jaká pravidla musíte dodržovat?

Tyto měsíce byly výzvou pro všechny. Pandemie zasáhla celý svět a zasadila těžkou ránu i těm nejsilnějším ekonomikám. Druhá vlna, která postihuje nyní Evropu, zasáhla Itálii o něco později než ostatní země. Jsme ve skutečnosti ve fázi blokování, protože vláda se správně rozhodla omezit aktivity a pohyb osob v zemích, kde se pandemie vrátila agresivněji. Skutečný lockdown je nicméně zcela odlišný od toho, kterým jsme prošli v březnu, protože dnes jsou aktivní i všechny červené regiony v Itálii. My jako Eurochiller jsme v červené oblasti, ale naše aktivity se nikdy nezastavily a jsme plně operativní se všemi preventivními opatřeními, abychom chránili zdraví všech lidí při práci. Dezinfekce, masky, detekce teploty a sociální distancování se používají v celé společnosti a od všech lidí se vyžaduje, aby pracovali s respektem k nim a chránili tak zdraví všech.

Dotkla se vás krize tak, že byste museli propouštět zaměstnance?

Zaměstnanci pracují na plný výkon, k žádnému propouštění naštěstí nedošlo. Naše produkce je rezervována do konce roku a UŽ máme dobré portfolio pro první čtvrtletí roku 2021.

Mohla byste porovnat produkci letošního roku s loňským rokem?

Není možné provést žádné srovnání, pokud pod otázkou myslíte objem výroby 2020 vs 2019. Srovnání nelze použít, protože dopad Covid nemá žádné historické pozadí a činí jakékoli srovnání naprosto nepoužitelným. Naše produkce, jak jsme již řekli, je zcela rezervovaná a to je za daných podmínek skvělé. 

Zaměřujete se na výrobu něčeho nového?

Jsme vždy nakloněni vylepšovat naše produkty. Dnešním cílem je sladit výrobu se směrnicí o ekologickém designu, která bude platit od 1. 1. 2021.

Mají vaši klienti nějaké speciální požadavky?

Eurochiller je společnost orientovaná na zákazníka. Často dostáváme konkrétní požadavky a jsme připraveni nabídnout taková řešení, která vyhovují potřebám našich zákazníků.

Plánujete vyrobit nějaký nový stroj?

V lednu vydáme novou evoluci naší známé řady GC, která bude flexibilnější v aplikacích a výkonu. Linka bude samozřejmě přizpůsobená výše uvedenými novými požadavky na ekologický design.

Děkujeme, Sabrino, za tento rozhovor a těšíme se na další spolupráci!

Používáním těchto stránek souhlasíte s používáním cookies, které nám pomáhají zajistit lepší služby. Více info