Oběhové hospodářství a udržitelné obaly. Závazek společnosti Plastiblow.

Oběhové hospodářství a udržitelné obaly. Závazek společnosti Plastiblow.

Od výrobců strojů pro extruzní vyfukování  přichází důležitý příspěvek k ochraně životního prostředí použitím recyklovaných plastových materiálů. Od odpadu k novým zdrojům.

Evropa zakazuje používaní jednorázových plastových výrobků. Mezinárodní organizace již dlouho hovoří o rizicích spojených s nadměrným používáním těchto materiálů z hlediska dopadu na životní prostředí, především pro spotřebovanou ropu a emise skleníkových plynů (GHG). Nicméně, plasty hrají klíčovou roli při ochraně a konzervaci výrobků – od výroby po spotřebu, prakticky v každém odvětví. Odolné, bezpečné, hygienické, lehké, odolné a recyklovatelné plasty si udržují svou důležitou funkci v celém dodavatelském řetězci. Pouze v Evropě jsou ve více než 50% zboží v oběhu použity plastové materiály – k dodání neporušených, čerstvých a chráněných produktů ke finálním spotřebitelům.

Účinný mechanismus

Povědomí o těchto důležitých aspektech, které toto odvětví ovlivňuje po celá desetiletí, dalo do pohybu účinný mechanismus, který vedl profesionály k výrobě strojů s nízkou spotřebou energie a výrobě lepších obalů. Především došlo k výraznému snížení hmotnosti a objemu plastových obalů – a to až o 30%. Aspekt, který snižuje spotřebu mnoha tun plastových materiálů, aniž by byl opomenut význam politiky obnovy a recyklace, které uvedla do pohybu řada zemí.

Plastiblow, průkopník v oblasti nízké spotřeby, nyní také v používání recyklovaných materiálů

Společnost Plastiblow, která mezí prvními v oboru vyvíjí plně elektrické stroje pro extruzní vyfukování s nízkou spotřebou energie, se dlouhodobě zasazuje o omezení používání primárních plastových materiálů, protože vyvinula vícevrstvové koextruzní technologie, schopné zpracovávat více recyklovaných materiálů při výrobě nových obalů.

Plastiblow je proaktivní pro efektivnější obalové řešení

Stále více zákazníků hledá řešení pro chytřejší a efektivnější obaly, které šetří energii a snižují spotřebu surovin. Základní kombinace účinnosti je: čím méně materiálu na výrobu nádob (obalů) používám, tím méně energie spotřebuji. Snižování hmotnosti, zmenšení odpadu, používání více recyklovaných materiálů a menší spotřeba energie, to jsou cíle, které si Plastiblow vzalo za své a přiblížilo je zákazníkům po celém světě.

Plastiblow může zákazníkům poradit, jak snížit hmotnost při zachování fyzikálních a mechanických vlastností obalů (nádob). Může upravit nebo studovat design obalů podle procesu tváření ve formě. Může navrhnout konfiguraci několika extruderů tak, aby dosáhly až 7 vrstev materiálu, jako v případě potravinářského sektoru. Je možné jemně řídit procesní parametry, kterých mohou jejich stroje dosáhnout, aby získali vhodné podmínky pro snížení hmotnosti a odpadu.

Vysoce spolehlivé plně elektrické extruzní vyfukovací stroje pro koextruzi

Vyfukovací stroje Plastiblow nabízejí vysokou opakovatelnost díky spolehlivosti servopohonu a přesnosti ovládacích prvků.

Design a konstrukce strojů, charakterizovaná kvalitou použitých technických řešení, z nichž některá jsou chráněna patenty, zahrnuje také nižší náklady na údržbu pro použití zvláště spolehlivých a přesných mechatronických systémů, stejně jako řídicí systémy pro vzdálenou diagnostiku procesů z pohledu Průmyslu 4.0.

Vícevrstvá koextruze jako řešení pro úsporu plastů. Ambiciózní cíl, ale pro Plastiblow dosažitelný

Scénář zahrnující racionální a odpovědné používání plastů, recyklovaných materiálů, možnost opětovného použití „post-spotřebitelské“ pryskyřice ve výrobním procesu, pro Plastiblow je již realitou, protože nabízí řešení pro výrobu jednovrstvých nebo vícevrstvých obalů s využitím recyklovaných spotřebitelských plastů (PCR).

Díky technologii Plastiblow je možné získat finální produkt, kde recyklovaný materiál nepřichází do styku s obsahem obalu, protože vrstva recyklátu je uzavřena mezi dvěma vrstvami primárního materiálu a vnější vzhled obalu tak zůstává esteticky nezměněn. Tloušťka střední vrstvy z recyklátu tvoří cca 60-70% celkové tloušťky produktu – bez ohledu na celkovou tloušťku nádoby. Vnitřní a vnější vrstvy jsou vyrobeny z primárního materiálu, obvykle z HDPE, o tloušťce cca 10–20%, tedy při extrémně nízkém množství primárního materiálu. Tloušťka vrstev primárního materiálu je zásadní pro optimalizaci dvou protichůdných potřeb: na jedné straně snaha snížit množství použitého primárního materiálu, na druhé straně nutnost zaručit dobré a homogenní rozložení, aby měl výsledný produkt z hlediska estetiky tradiční (nezměněný) vzhled. Přiměřená tloušťka vnitřní vrstvy dále umožňuje udržovat vysoké požadavky na svařovací vlastnosti výrobků a zabraňuje kontaminaci obsahu produktu použitým recyklovaným materiálem ve střední vrstvě obalu.

Testy and experiment to potvrzují

Série testů prováděných ve spolupráci se společností GCR Group, lídrem v Evropě a globálním referenčním kritériem pro vývoj ekologicky udržitelných sloučenin (compoundů) a minerálních masterbatchů pro plastikářský průmysl, prováděných na elektrických strojích Plastiblow potvrdila, že všestrannost v používání recyklovaných materiálů je optimální. I při použití alternativních surovin dosahují stroje Plastiblow výrobu produktů s nezměněnými vlastnostmi, při zachování určených časů cyklů a rychlosti výroby.

Zvýšení produktivity, snížení spotřeby energie, zvýšení podílu použitých recyklovaných materiálů: Můžeme konstatovat, že závazek Plastiblow k oběhovému hospodářství ve výrobě obalů udržitelným způsobem byl do značné míry dosažen.

Používáním těchto stránek souhlasíte s používáním cookies, které nám pomáhají zajistit lepší služby. Více info