20 let úspěšné spolupráce společností 1.PLASTCOMPANY & Wanner Technik GmbH viděno očima majitelů

20 let úspěšné spolupráce společností 1.PLASTCOMPANY & Wanner Technik GmbH viděno očima majitelů

Společnosti 1.PLASTCOMPANY a Wanner Technik GmbH oslavují 20. výročí své úspěšné spolupráce. Vzniklo velmi silné pouto, jak v rovině pracovní, tak i přátelské. O příběhu této spolupráce vypráví jednatel společnosti 1.PLASTCOMPANY, pan Petr Betáš a majitel společnosti WANNER Technik GmbH, pan Ralph Dostmann.

Pohled Petra Betáše, jednatele společnosti 1.PLASTCOMPANY, spol. s r.o.

Moje první kontakty se společností Wanner byly v roce 2001, to jsem pracoval již 1 rok na pozici obchodníka-technologa ve firmě PLASTOCHEM, spol. s r.o. První větší zkušenosti jsem sbíral z prostředí veletrhu MSV v Brně, kde naše firma měla svůj veletržní stánek. S některými našimi zahraničními partnery jsem se již znal, např. s pracovníkem společnosti Neue Herbold – panem Bobem Mc Kinneym.

Stojím si takhle na okraji stánku a pozoruji případné zájemce o technologie. Přede mnou se najednou zjevil vysoký „holohlavý pán“ a bez jediného slova si to zamířil i s kufříkem rovnou ke stolu majitele firmy, pana Ing. Michala Valíčka. Asi po hodinovém jednání se dozvídám, že nás poctil svou návštěvou ředitel a majitel firmy Wanner Technik GmbH, pan Ralph Dostmann, a že od teď budeme tuto firmu zastupovat na našich trzích a rozvíjet prodej jejich výrobků, malých kompaktních nožových mlýnů Wanner pro recyklaci plastů. Tuto firmu jsem začal mít na starosti právě já. Později jsem se dozvěděl, že kontakt oběma stranám doporučil a zprostředkoval právě Bob.

Prvopočátky spolupráce byly pozvolné, ještě jsme nebyli v EU. Zboží, které se k nám dováželo, mělo pro obchod svoje specifika. Dohodli jsme s panem Dostmannem první návštěvy u zákazníků a první testy mlýnů Wanner. Sestavil jsem týdenní program návštěv, pan Dostmann přijel i s dodávkou plnou malých mlýnů a cesta mohla začít.

Úplně první zákazník, kterého jsme s prezentací mlýnů Wanner spolu navštívili, byla firma J.P. PLAST, s.r.o. v Kyjově, pan Macúch. Mlýny jsme předvedli, pomleli, co se dalo, a rozloučili se bez jasného závěru, zda by mohli mít o mlýny zájem či nikoliv. Trvalo to téměř 2 roky než se do J.P.PLASTu podařilo dodat první mlýn. Od té doby jsme jich panu Macúchovi dodali přes 2 desítky a úspěšná spolupráce trvá dodnes.

Za 20 let jsem mohl vidět i značný pokrok ve vývoji technologie mlýnů Wanner. Téměř každý rok přijde Wanner s nějakým vylepšením, novým nebo alespoň upraveným mlýnem. Většina nového vychází z praktických zkušeností a potřeb zákazníků, několikrát byly podněty zákazníků z našeho regionu zapracovány do portfólia technologických celků Wanner. Wanner se tak snaží být flexibilní a kreativní firmou, která předává své zkušenosti zákazníkům, ale současně se od nich i učí. Sebereflexe je zde velmi důležitá. Při spolupráci s touto firmou nabývám přesvědčení, že žádné přání zákazníka není problém.

Spolupráce se společností Wanner začala nabírat na intenzitě a postupně vzniklo velmi silné pouto, jak v rovině pracovní, tak i mezilidské. Není snad jediný rok, kdy by si pan Dostmann nevzpomněl a nezavolal s blahopřáním k mým narozeninám! Dnes již denní agendu u Wannera přebral celý tým pracovníků (i jim patří můj veliký dík), přesto pan Dostmann na chod firmy neustále aktivně dohlíží a s tím „holohlavým pánem“, kterého jsem poprvé viděl před 20 lety, si při jakékoliv možné příležitosti rád popovídám.

Viděno očima Ralpha Dostmanna, majitele společnosti Wanner Technik GmbH

Ohlížíme se za 20 lety úspěšné spolupráce s týmem okolo Michala Valíčka a Petra Betáše, nejdříve ve společnosti PLASTOCHEM, později 1.PLASTCOMPANY.

Naše spolupráce začala v roce 2001 po brněnském Strojírenském veletrhu; Česká republika ani Slovensko ještě nebyly členy Evropské unie. I samotná cesta na veletrh byla neobvyklá – narazili jsme na dlouhý úsek silnice, na kterém byla bez zjevného důvodu povolena maximální rychlost pouze 30 km/h, nicméně se dalo jet mnohem rychleji, a tak tímto úsekem projel celý konvoj vozidel asi sedmdesátkou. V další vesnici jsme zjistili, proč tomu tak bylo – všechna auta se „západní“ registrační značkou byla zastavená a pokutovaná velmi přátelským párem policistů. Tímto veletrhem tedy započala naše spolupráce.

Když představujeme naše produkty na novém trhu, postupujeme většinou tak, že s prodejcem navštěvujeme zákazníky, kterým představíme naši sérii menších mlýnů, které si s sebou vozíme v dodávce. Říkáme tomu demo tour.

Takto jsme postupovali i v České republice. Demo tour má tu výhodu, že se prodejce seznámí s produkty přímo „v akci“. A výhodou pro mě je, že si mohu „nacítit“ šance našich produktů na trhu přímo na místě. V roce 2002 jsme s Petrem podnikli naši první společnou demo tour – našim prvním zákazníkem byla společnost J.P.PLAST, která je naším dobrým zákazníkem i dnes. V následujících letech jsme s Petrem Betášem tyto demo tour v nepravidelných intervalech opakovali, dokud mou úlohu nepřevzal můj kolega Thomas Musikant. Bylo nesmírně zajímavé sledovat, jak rychle se Česko a Slovensko vyvíjí – na každé další demo tour jsme pozorovali a zažívali pokroky a zlepšení. V počátcích naší spolupráce jsme jezdili po stále ještě velmi špatných silnicích a v některých firmách měli tak nezpevněné dvory, že by tam člověk při špatném počasí mohl velmi snadno uvíznout. Ale i toto se rychle změnilo.

Spolupráce se rozvíjela a po vstupu do Evropské unie zmizely i problémy s proclíváním zboží – naše demo tour se staly snazšími.

Po nějakém čase máme stabilní, dlouholetou zákaznickou základnu v Česku, na Slovensku a také v Maďarsku, o kterou se nám 1.PLASTCOMPANY excelentně stará. Kooperace s tamním týmem běží hladce a naše vztahy jsou výjimečně dobré a důvěryhodné. Během tohoto období jsme na tyto trhy dodali přes 1 000 mlýnů.

Rád bych poděkoval celému týmu 1.PLASTCOMPANY – a to jménem celého našeho týmu Wanner – za tuto velmi dobrou a plodnou spolupráci, a těšíme se na její pokračování!

Po všech těchto letech mám já osobně nesmírně přátelský vztah s Petrem Betášem. Jsem vždy velmi potěšený, mám-li příležitost setkat se s ním v jeho firmě, na veletrhu, anebo – i když to už jen vzácně – na cestě na „divoký“ Východ. Srdečně přeji Michalu Valíčkovi a Petru Betášovi vše nejlepší a neustálé štěstí a úspěch.

Používáním těchto stránek souhlasíte s používáním cookies, které nám pomáhají zajistit lepší služby. Více info