Doprava a dávkovanie materiálu

Bezstratová, rýchla a spoľahlivá preprava materiálu je základom efektívnej výrobnej linky.

Zobraziť produkty podľa dodávateľa:
AutoDos

AZO AutoDos

Dávkovanie a navažovanie malých a minimálnych množstiev – ideálne tam, kde je potreba vážiť malé objemy na gram presne. Malé objemy sú uložené vo vyrovnávacích nádobách, dimenzovaných podľa frekvencie obratu. S modulárnym a rozšíriteľným designom.

Batchtainer

AZO BATCHTAINER

Transportný a úložný kontajner pre strednú výkonnosť. Ideálny pre automatizované systémy ako pohyblivý úložný kontajner pre veľké objemy materiálu vo vreciach.

CleanDock

AZO CleanDock

Dokovanie mobilných nádob (napr. kontajnerov, barelov a big bagov) k stacionárnym dávkovacím jednotkám.

Componenter cirkulární design

AZO COMPONENTER

Plne automatické navažovanie v nádobách – navažovanie väčšieho počtu komponent s veľmi vysokou frekvenciou šarží a presnosťou. Tento systém sa osvedčil primárne u automatizácie „zložitých“ produktov.

MIXOMAT

AZO MIXOMAT – dopravný, dávkovací, navažovací a miesiaci systém

Pre diskontinuálny gravimetrický prísun produktov, farbenie a miešanie granulátu s masterbatchom, recyklovaným materiálom, pigmentmi, aditívami atd. Vhodné pre spojenie so vstrekolismi, vyfukovacími strojmi a extrúdermi. Jeden stroj zaistí dopravu, dávkovanie, navažovanie a miesenie vstupnej suroviny.

MIXTAINER

AZO MIXTAINER

Pre nasadenie v oblastiach, kde je potrebné miesiť prvotriedne produkty. Špeciálna pozornosť je venovaná náberu bez kontaminácie a miešania veľkého objemu materiálu a ďalších ingrediencií.

MULTIAIR

AZO MULTIAIR doprava tuhých materiálov

Vysokokapacitné a bezpečné dopravovanie abrazívnych produktov s tendenciou k separácii.  Znižuje požiadavky na vzduch, opotrebenie produktu, znižuje prašnosť, spotrebu energie a záťaž filtru, šetrí životné prostredie.

logo_azo-gmbh

AZO VacuumPlus doprava tuhých materiálov

Vysokokapacitné a bezpečné dopravovanie abrazívnych produktov s tendenciou k separácii.  Znižuje požiadavky na vzduch, opotrebenie produktu, spotrebu energie a záťaž filtru, má protivýbušnú úpravu ATEX.

logo_azo-gmbh

Centrálny navažovací systém

  Centrálny navažovací systém je vhodný pre viaceré vstupné aj výstupné stanoviská. Kombinuje výhody sacieho navažovania a tlakového dopravného systému.

DosiBox

DosiBox

Automatizácia všetkých prídavných ingrediencií dodávaných v bareloch, big bagoch a vreciach.

logo_azo-gmbh

ManDos

Manuálne navažovacie centrum je riedené fyzickou obsluhou a využíva sa u výrob s malým počtom a objemom ingrediencií, ako sú napr. plnivá, stabilizátory, modifikátory, pigmenty a iné aditíva.

logo_azo-gmbh

Plniace systémy AZO Collective

Pre aplikácie spracovania plastov, u ktorých je nutné dodať niekoľko málo typov materiálu do mnohých výrobných strojov. Plne automatická doprava produktov do výrobných strojov s vysokým stupňom transportnej spoľahlivosti, dosiahnuteľnosti a čistoty pracovného prostredí. Vysoký stupeň flexibility, nízke inštalačné náklady a rýchla integrácia prídavných výrobných strojov.

logo_azo-gmbh

Systém plnenia miešačky jednou trubkou

Dopravníkové linky vedú produkty k váham zo všetkých plniacich stanovísk, ako sú násypky, vyprázdňovacie stanice big bagov a vnútorných aj vonkajších síl. Produkty sa následne miešajú a vedú jednou trubkou a jedným otvorom do fluidnej miešačky.

logo_azo-gmbh

Systém plnenia miešačky niekoľkými trubkami

Dopravníkové linky vedou z každého plniaceho stanoviska do ventilu s niekoľkými portami, ktorý je pripojený k váham. Tento systém je výhodný v tom, že ventil mieri dole a produkt „nepoletuje”.

Vyprazdňování big-bagů

Systémy pre vyprázdňovanie big bagov

Stanice určené na vyprázdňovanie big bagov. Sú vybavené zdvíhacím zariadením a systémom pre pripojenie k big bagom s pritlačiteľným viečkom nebo nafukovacím golierom. Môžu sa kombinovať so systémami pre plnenie vriec a barelov.

MCNexus

MCNexus

Jedinečné optometrické dávkovacie zariadenie pre dávkovanie PO GRANULKÁCH - dávkovanie max. 5 granúl / 1 s - ukladanie receptúr - 8" farebná dotyková obrazovka - aplikácie: laboratórne extrúdre, mikrovstrekovanie, atď. - prevádzkové režimy: dávky, extrúzia, vstrekovanie

MCHybrid

MCHYBRID

MCHybrid je unikátny dávkovací koncept, ktorý kombinuje dve technológie v jednom zariadení: zmiešavanie a in-line dávkovanie. Plne gravimetrické zariadenie má 8“ farebnú dotykovú obrazovku s priateľským užívateľským ovládaním. Extrémne kompaktný MCHybrid dosahuje výkon max. 350 kg/h. Aditíva sa menia jednoducho a rýchlo. 100% kontrola materiálových tokov.  

MCBalance+tiff

MCBALANCE

Jednokomponentný gravimetrický dávkovač MC Balance poskytuje maximálnu kontrolu procesu z hľadiska dávkovania farebných masterbatchov, resp. iných aditív. Vďaka neustálej kontrole dávkovaného množstva meraním úbytku hmotnosti je zaistená vysoká presnosť dávkovania a maximálna efektivita procesu a ekonomická úspora. Dávkovač je možné použiť pre vstrekovanie aj extrúziu, rozsah dávkovania od 0,01 g/s do 50 g/s (0,04 kg/h – 180 kg/h).

MCTwin

MCTWIN

Je gravimetrický systém, ktorý kombinuje 2 jednotky MCBalance. Jedná sa o systém tzv. uzavretej slučky, určený pre dávkovanie regranulátu a farby.

MCLiquidComplete

MCLIQUID

In-line systém pre dávkovanie kvapalín. MCLiquid zaručuje vysokú presnosť vďaka neustálemu meraniu úbytku hmotnosti a spätnej väzby kontroly otáčok čerpadla v uzavretej slučke.

MCWeight

MCWEIGHT

Gravimetrický systém pre meranie skutočnej spotreby hlavného materiálu. Je dodávaný v 3 verziách – 100 kg/h, 500 kg/h a 1000 kg/h. V kombinácii s jedným, resp. viacerými, dávkovačmi MC Balance tvorí multikomponentný gravimetrický systém pre prípravu zmesi vstupných materiálov pre výrobný stroj.

McHighOutput

MCHIGH OUTPUT

Gravimetrický in-line systém pre dávkovanie materiálov ako sú masterbatche či prášky od 50 kg/h až do 1000 kg/h. Môže byť taktiež použitý pre vločky a teplé materiály až do 180 °C.

MCMultiComponent

MCMULTI-COMPONENT

Umožní dávkovanie až 5 rôznych aditív. Tento multikomponentný gravimetrický systém je doporučený pre výrobné linky, ktoré využívajú viacero doplnkových aditív alebo zmesí práškov či granulátov.