Conditii comerciale generale ale companiei 1.PLASTCOMPANY s.r.o. pentru livrarea de bunuri si servicii, numar de identificare companie: 29316359

 1. Scop
  1. Aceste Conditii Comerciale Generale(numite de aici inainte CCG) reglementeaza conform legii no. 89/2012 Sb., din Codul Civil in vigoare, drepturile reciproce si obligatiile partilor implicate in contractul dintre 1.PLASTCOMPANY, s.r.o., cu numarul de identificare: 29316359, cu biroul inregistrat in Bohunická 728/24a, 619 00 Brno (numit de aici inainte Contractor) si client (numit de aici inainte Client).
  2. CCG sunt parte componenta inseparabila a unui contract relevant, in special contract de vanzari, contract pentru munca depusa, oferta, confirmare de comanda, incheiat intre Contractor si Client (numit de aici inainte Contract).
  3. Daca Contractorul nu este proprietarul Marfurilor livrate si actioneaza ca un mijlocitor in timpul derularii tranzactiei, atunci prevederile acestor CCG se aplica partilor contractuale cu implicare relevanta in respective tranzactie.
  4. Toate Contractele care se incheie intre Contractor si Client sunt guvernate exclusiv de aceste  GBC, in afara de cazul in care partile contractuale stipuleaza altfel in scris. Contractorul nu este obligat sa respecte alte conditii comerciale ale Clientului chiar daca Contractorul nu si-a afirmat explicit dezacordul cu acestea. Orice acorduri sau afirmatii anterioare sau viitoare facute telefonic sau prin viu grai devin obligatorii doar daca Contractorul le aduce la cunostinta in scris. Confirmarea scrisa poate fi sub forma de document fizic sau in forma electronica.
  5. 1.5  Conditiile comerciale ale Contractorului au efect doar daca Clientul isi da acordul scris in timpul incheierii Contractului releveant. Daca CCG ale Contractorului contravin CCG ale Clientului, se va aplica sectiunea 1751(2) a Codului Civil.
 2. Oferte
  1. Denumirea de Bunuri corespunde documentatiei tehnico – comerciale a Contractorului sau a Producatorului. Ofertele nu sunt obligatorii daca sunt descrieri si ilustratii ale Bunurilor. Contractorul sau Producatorul isi rezerva dreptul de a face schimbari tehnice sau constructive, imbunatatiri sau modificari ale Bunurilor.
  2. Toate informatiile incluse in oferta Contractorului sau Producatorului raman proprietatea intelectuala a Contractorului sau a Producatorului si sunt confidentiale. Orice dezvaluire a acestor informatii catre terti fara consimtamantul explicit scris al Contractorului sau a Producatorului este interzisa. Nerespectarea acestei prevederi din partea Clientului este considerata o grava incalcare a relatiei contractuale dintre Contractor si Client si intr-un astfel de caz Contractorul este indreptatit sa se retraga din Contract si poate revendica plata de penalitati contractuale in valoare de pana la 50% din pretul de cumparare sau din pretul lucrarii; oricum, aceasta nu aduce prejudicii revendicarii de despagubire totala a Contractorului pentru pierderea suferita datorita unei astfel de actiuni. Clauza de ne-divulgare in ceea ce priveste confidentialitatea informatiilor se aplica chiar daca relatia contractuala nu a intervenit inca intre Contractor si Client pe baza ofertei Contractorului. Beneficiile potentiale ale Clientului rezultate din folosirea neautorizata a informatiilor confidentiale apartin in acest caz in totalitate Contractorului. Penalitatea contractuala inainte mentionata nu este prejudiciata de aceasta.
  3. Toate ofertele si schimbarile lor potentiale sunt obligatorii numai din momentul in care sunt aduse la cunostinta in scris de catre o persoana autorizata de Contractor sau Producator. Aceste CCG sunt intotdeauna parte din confirmarea ofertei si Clientul va fi de acord cu ele neconditionat , in afara de situatia in care Contractorul primeste vreun angajament care sa le respinga in termen de 3 zile lucratoare. Acordul cu aceste CCG este dat de Client odata cu acceptarea Bunurilor de la Contractor sau Producator.
 3. Pret de cumparare, termeni si conditii pentru plata si livrare
  1. Preturile se bazeaza pe preturile recomandate de Producatorul Bunurilor. Valuta preferata este Euro, sau poate fi specificata in CZK prin conversie pe baza cursului de vanzare de la Komerční banka, a.s. cu biroul inregistrat in Prague 1, Na Příkopě 33, 969, cod postal 114 07, numar de identificare a companiei 45317054. Alte valute sunt agreate numai daca sunt prevazute . Valoarea TVA trebuie adaugata la pret sau taxa in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
  2. 3.2  Termenii si conditiile de livrare se supun conditiilor INCOTERMS 2010. Pretul este intotdeauna calculat EXW, adica in curtea fabricii Producatorului si nu include cheltuieli legate de transport, impachetare sau asigurare. Orice abatere de la aceste conditii de livrare trebuie sa fie parte a unei relatii contractuale intre Contractor si Client si trebuie facuta in scris
  3. Termenii si conditille de plata Standard, daca nu sunt continute in scris in relatia contractuala dintre Contractor si Client, sunt definite dupa cum urmeaza: 30% din pret – avans la comanda bunurilor, 60% din pret – avans inainte de livrarea Bunurilor, 10% din pret – diferenta platita dupa livrarea Bunurilor, plata totala incheiata in termen de 14 zile calendaristice. Plata inseamna ca banii sunt transferati in contul Contractorului in totalitatea sumei facturate. Orice commision potential relativ transferului de bani este suportat de catre Client. Daca Clientul refuza sa accepte Bunurile, sau refuza sa coopereze in timpul livrarii, sau daca nu receptioneaza Bunurile chiar daca Contractorul i-a dat permisiunea s-o faca, se va considera ca Bunurile au fost livrate si Contractorul are dreptul sa factureze ce a mai ramas de plata. Daca Clientul nu accepta Bunurile intr-un interval de 30 de zile de la data la care ar fi trebuit sa le accepte, Clientul este obligat sa plateasca penalitati Contractuale in valoare de 30% din valoarea pretului de cumparare a bunurilor si in acelasi timp  Contractorul se poate retrage din Contract.
  4. Daca Clientul nu respecta termenele de plata  conform bunei executari a Contractului incheiat cu Contractorul, Clientul este obligat sa plateasca penalitati contractuale Contractorului in cuantum de 0.05% din valoarea datorata pentru fiecare zi de intarziere. Dreptul Contractorului de a cere daune pentru compensarea totala a pierderilor sau a dobanzilor datorate intarzierilor la plata nu este prejudiciat de penalitatile contractuale.
  5. In cazul in care Clientul comanda Bunurile si nu le accepta, toate costurile aferente unei astfel de actiuni cad in sarcina Clientului, cum ar fi transportul, depozitarea Bunurilor pana la livrarea acestora. Depozitarea Bunurilor se va factura in cuantum de 0.3% din pretul Bunurilor pentru fiecare zi de intarziere. Bunurile depozitate in acest fel vor fi livrate catre Client numai dupa ce pretul total al Bunurilor va fi platit, inclusiv taxele de depozitare si alte costuri aferente. Contractorul va trimite Clientului o solicitare de plata a datoriilor restante. Documentul fiscal va fi emis dupa plata pretului total al Bunurilor inclusive toate costurile definite la articolul 3.5. In cazul unei intarzieri de plata care este bazata pe o cerere de plata catre Client, Contractorul este indreptatit sa vanda Bunurile catre alta parte interesata. Bunurile vor fi comandate din nou si livrate catre Clientul original dupa plata facturii de avans. Intr-un astfel de caz Contractorul nu se considera a fi in intarziere cu livrarea.
  6. Contractorul si Clientul au convenit ca in relatia lor contractuala, numai datoriile de necontestat sau datoriile care au fost adjudecate Contractorului  prin decizie judecatoreasca finala si irevocabila, sunt considerate datorii ale Clientului. Contractorul si Clientul au convenit de asemenea ca in relatia lor contractuala toate datoriile cuvenite si intarziate sunt datorii ale Clientului indiferent de termenul de prescriere.
 4. Timpul de livrare si modul de desfasurare a livrarii
  1. Pentru a respecta timpul de livrare este necesara o comanda, un Contract si daca este necesar de asemenea alte documente de la Client, la timp, precum si respectarea conditiilor de plata stipulate sau alte obligatii, si de asemenea asigurarea ca locul unde Bunurile vor fi asamblate este pregatit, daca este necesara asamblarea pentru a fi puse in functiune. Daca aceste cerinte nu sunt indeplinite corect si la timp, timpul de livrare se lungeste proportional situatiei si Contractorul nu poate fi considerat in intarziere cu livrarea Bunurilor.
  2. Confirmarea ferma a comenzii Bunurilor de catre Client este posibila numai atunci cand o confirmare ferma in ceea ce priveste timpul de livrare a Bunurilor este facuta de Producatorul/Contractorul Bunurilor, care este in majoritatea cazurilor din alta tara. Daca nu este prevazut altfel, timpul de livrare inseamna disponibilitatea Bunurilor in depozitul Producatorului/Contractorului.
  3. Daca Contractorul este in intarziere cu livrarea Bunurilor, el il poate informa pe Client despre un timp aditional rezonabil de livrare a Bunurilor. Schimbarea timpului de livrare nu da posibilitatea Clientului sa pretinda compensatii pentru pierderi sau penalitati contractuale (cu exceptia articolului 4.5 din CCG). Daca   timpul de livrare additional depaseste 60 de zile, Clientul este indreptatit sa se retraga din Contract. Aceasta nu se aplica in cazuri in care livrarea a fost facuta imposibila datorita unor cauze sau fenomene naturale, care nu pot fi influentate de catre Contractor oricat de mult ar incerca. In astfel de cazuri Clientul nu poate pretinde compensatii pentru distrugeri sau alte pierderi si nici penalitati contractuale pentru intarzierea livrarii Bunurilor. Nu are importanta daca la momentul incheierii contractului cauza exista, ar fi putut sa existe, s-ar fi putut manifesta mai tarziu sau ar fi putut fi anticipata de oricare din partile contractante in momentul semnarii contractului.
  4. In cazul unui esec al livrarii Bunurilor catre Contractor de catre Producator sau sub-contractori, Contractorul isi rezerva dreptul de a mari timpul de livrare in mod rezonabil sau de a se retrage din Contract unilateral, ceea ce nu da Clientului dreptul de a revendica altceva decat returnarea platilor efectuate. In astfel de cazuri Contractorul va informa Clientul fara intarziere.
  5. Daca intarzierea livrarii este cauzata de catre Contractor, Clientul este indreptatit sa ceara Contractorului penalitati contractuale in cuantum de 0.05% pentru fiecare zi de intarziere; oricum, nu mai mult de 5% din pretul total a Bunurilor.
  6. Daca nu este prevazut altfel in Contract, Bunurile se considera a fi livrate atunci cand au fost inmanate primului transportator in vederea livrarii catre Client. Daca natura livrarii necesita ca Bunurile sa fie instalate si puse in functiune si daca este stabilit si convenit intre Contractor si Client, se presupune ca livrarea este completa atunci cand certificatul de acceptare este semnat de catre Client.
  7. Daca Clientul refuza sa semneze certificatul de acceptare chiar daca Contractorul si-a indeplinit toate obligatiile din Contract(echipamentul este functional si conform cerintelor) sau a fost pregatit sa le indeplineasca, se presupune ca Bunurile au fost acceptate in ziua refuzului semnarii certificatului de acceptare. De asemenea, livrarea Bunurilor se considera a fi fost facuta oficial si fara defecte, presupunand ca Clientul a inceput sa foloseasca obiectul livrarii. Defecte sau alte lipsuri care nu impiedica operarea in siguranta nu reprezinta motive pentru neacceptarea Bunurilor de catre Client.
 5. Retinerea proprietatii si pericolul de transfer al
  1. Retinerea proprietatii – Bunurile raman in proprietatea Contractorului si dupa ce Contractul devine operational si este in vigoare si dupa ce Bunurile au fost livrate catre Client. Bunurile devin proprietatea Clientului de indata ce pretul total este platit si toate revendicarile facute de Contractor catre Client in conformitate cu relatiile contractuale bilaterale sunt rezolvate.
  2. Clientul nu este indreptatit in perioada retinerii proprietatii sa dea Bunurile drept garantie catre o terta parte sau sa le foloseasca in acest sens. Clientul este obligat sa informeze despre acest fapt (retinerea proprietatii) terta parte, daca Bunurile sunt sechestrate, confiscate sau folosite de o terta parte si Contractorul va fi informat despre situatie fara intarziere.
  3. Daca obligatiile din relatiile contractuale dintre Contractor si Client sunt incalcate de catre Client, in special daca Clientul este in intarziere cu plata obligatiilor sale financiare, Contractorul este indreptatit sa ceara ca Bunurile sa fie returnate in baza retinerii de proprietate catre Contractor fara a fi necesara retragerea din Contract. In acest caz este datoria Clientului sa inapoieze Bunurile Contractorului fara intarziere, pe cheltuiala sa si conform cererii Contractorului si de asemenea este obligat sa le livreze direct la depozitul Contractorului sau sa le inmaneze unui transportator sau unei alte persoane autorizata de Contractor sa livreze Bunurile la depozitul Contractorului. Altfel se presupune ca Clientul este de accord ca Contractorul insusi sa ridice Bunurile in discutie pe cheltuiala Clientului de la locatia unde au fost plasate de catre Client.
  4. Pericolul de dauna este transferat Clientului cand Bunurile sunt inmanate primului transportator la depozitul Producatorului sau Contractorului conform sectiunii 2123  din Codul Civil, daca nu se stipuleaza explicit in alt mod si cu confirmarea Contractorului.
  5. Contractorul isi rezerva dreptul sa realizeze livrari partiale in cadrul livrarii generale si sa factureze costurile de impachetare si transport separat.
  6. Clientul se oblige sa furnizeze Contractorului datele sale economice cand acestea ii sunt solicitate. Datele considerate sunt in principal balanta, declaratia de profit si pierderi, fluxul de capital si rapoartele de audit daca sunt disponibile. Datele pot fi cerute de catre Contractor cu scopul de a evalua capacitatea Clientului de a-si indeplini obligatiile financiare. Contractorul se oblige sa trateze aceste informatii cu confidentialitate si sa nu le divulge catre terti.
  7. Clientul este obligat sa-l informeze pe Contractor fara intarziere nejustificata despre orice circumstante care ar putea pune in pericol stabilitatea financiara a Clientului si capacitatea acestuia sa faca fata obligatiilor care decurg in legatura cu Contractele incheiate cu Contractorul. Printre aceste circumstante se situeaza in special inceperea procedurii de insolventa, decizia de insolventa, inceperea oricarui proces legal, proceduri administrative sau de arbitraj impotriva Clientului, care ar putea pune in pericol obligatiile financiare ale Clientului. Daca Clientul omite sa-l informeze pe Contractor despre astfel de circumstante, sau daca informatiile sale sunt false sau neconforme, Contractorul este indreptatit sa se retraga din intelegerile contractuale cu Clientul.
 6. Instalarea, asamblarea, punerea in functiune
  1. Daca este definit in Contract, Contractorul va avea grija de instalarea, asamblarea si punerea in functiune a Bunurilor. Clientul este obligat sa asigure cladirea potrivita si pregatirea tehnica si cooperarea pe durata livrarii si punerii echipamentului in functiune, inclusiv eliminarea ambalajelor folosite si a deseurilor rezultate in urma instalarii. Aceste conditii sunt definite in detaliu in normele “Conditii generale de asamblare ale  1.PLASTCOMPANY Company, s.r.o.”, accesible  pe web-site-ul Contractorului, sau disponibile la cerere  la departamentul service al Contractorului, sau definite de alte reglementari similar ale Producatorului.
  2. Daca instalarea, asamblarea sau punerea in functiune se intarzie datorita unei probleme a Clientului si Contractorul nu poate influenta aceasta situatie, Contractorul nu poarta nicio raspundere pentru situatia data si costurile Contractorului generate datorita asteptarii sau datorita necesitatii pregatirii de variante suplimentare pentru Contractor sau personalul tehnic cad in sarcina Clientului in totalitate.
  3. In cazul in care instalarea, asamblarea sau punerea in functiune sunt executate de catre Contractor sau Producator, Clientul nu este autorizat sa despacheteze Bunurile livrate daca nu este prezenta si o persoana autorizata de catre Contractor sau Producator sa execute instalarea, asamblarea si punerea in functiune, daca Contractorul si Clientul nu au stabilit altfel. Clientul are dreptul sa verifice daca ambalajul este intact.
 7. Garantie, reclamatii
  1. Durata perioadei de garantie este definita in Contract.
  2. Garantia nu acopera defecte de livrare cauzate de interventie neprofesionala sau neautorizata a Clientului sau tertilor, sau defecte unde nu este dovedit ca au aparut datorita materialului neconform, constructiei deficiente sau procesarii incomplete. Garantia nu acopera defecte ale dispozitivelor tehnologice ale masinilor care sunt supuse unor uzuri normale, si de asemenea defecte cauzate de uzura fireasca, intretinere necorespunzatoare, nerespectarea instructiunilor de operare, eforturi excesive, depozitare necorespunzatoare, conditii si dispozitive operationale necorespunzatoare, efecte chimice si electrolitice, turbulente atmosferice, lucrari de asamblare si constructie facute de alte persoane decat cele autorizate de Contractor sau Producator si toate celelalte cauze nedatorate Contractorului sau Producatorului. Garantia nu include materiale livrate de catre Client si solutii constructive folosite de acesta precum si functionalitatea si siguranta acestora. Contractorul poarta raspunderea pentru produsele si Bunurile tertilor doar pana la limita conditiilor de garantie garantate de catre acestia. Diferentele nesemnificative de la standardele si proprietatile agreate, sau limitarile nesemnificative ale functionarii Bunurilor nu reprezinta un motiv temeinic de reclamatie. Daca Bunurile necesita instalare speciala, garantia acopera numai Bunurile instalate de catre Contractor sau Producator sau persoane autorizate de catre acestia.
  3. Reclamatiile datorate livrarii incomplete a Bunurilor trebuie facute in maximum 3 zile lucratoare de la livrarea Bunurilor catre Client. Reclamatiile care apar in legatura cu Bunurile deteriorate in timpul transportului si manipularii trebuie consemnate imediat impreuna cu transportatorul pe documentul de acceptare a Bunurilor, si este necesar sa se faca fotografii doveditoare si sa se schiteze un protocol de reclamatie cu transportatorul. Clientul este obligat sa informeze Contractorul imediat despre o astfel de situatie.
  4. Reclamatiile datorate defectelor aparente a Bunurilor sau datorate defectelor ascunse trebuie aduse la cunostinta Contractorului de catre Client nu mai tarziu de 3 zile de la livrarea Bunurilor, in cazul defectelor ascunse in maximum 3 zile de la descoperirea acestora. Reclamatiile ulterioare nu se iau in considerare si nu vor fi recunoscute.
  5. Toate reclamatiile trebuie facute in scris(e-mail, fax, sau scrisoare) si defectul trebuie descris in detaliu. In mod special se cere precizarea tipului, numarului de serie si datei de livrare a Bunurilor. Informatiile de contact pentru contactarea persoanei autorizate de catre Client sa se ocupe de reclamatii trebuie de asemenea furnizate. Reclamatiile care nu contin informatiile mai sus mentionate nu sunt considerate valabile si Contractorul nu este obligat sa le ia in consideratie. Clientul ii va acorda Contractorului o perioada de timp rezonabila pentru a remedia defectul sau pentru proceduri aditionale.
  6. Contractorul sau Producatorul sunt indreptatiti sa examineze la fata locului, prin persoane autorizate, daca reclamatia este justificata sau nu, iar Clientul este obligat sa le permita acest lucru. Daca reclamatia este incorecta sau nejustificata, Clientul este obligat sa plateasca toate costurile, inclusiv cheltuielile de deplasare, generate in legatura cu consemnarea reclamatiei catre Contractor sau Producator.
  7. In cazul unei reclamatii justificate toate costurile legate de repararea defectelor (in afara de situatia in care defectul nu este reparabil) sunt in sarcina Contractorului. Daca Bunurile sunt vandute pentru un pret mai mic decat cel obisnuit, garantia nu acopera defectele datorita carora Bunurile au fost vandute sub pretul normal. In cazul elementelor uzate Contractorul nu poarta raspunderea pentru defectele datorate folosirii sau uzurii indelungate a Bunurilor, evidente atunci cand au fost acceptate de catre Client.
 8. Definitii
  1. Termenii care incep cu litera mare inclusi in aceste conditii Generale vor fi interpretati in felul urmator:
   Client: o persoana fizica sau entitate legala care achizitioneaza direct sau indirect Bunurile de la Contractor sau Producator, sau cu care Contractorul a stabilit sau incheiat un Contract
   Contractor: 1.PLASTCOMPANY, s.r.o., numar de identificare a Companiei 29316359
   Producator: subcontractorul Contractorului sau cel mai adesea un producator strain al Bunurilor,  a caror vanzare, asamblare, instalare sau punere in functiune, sau service este garantata sau stabilita sub contract de catre Contractor pe teritoriul in care acesta isi desfasoara activitatea comerciala.
   Bunuri: produsele Producatorului sau Contractorului si subcontractorilor acestora care sunt obiectul Contractului si a muncii depuse in contextul acestuia de catre Producator sau Contractor.
   Informatii confidentiale: orice informatii legate de subiectele comerciale ale Contractorului sau Producatorului Bunurilor care nu sunt publice. Obligatia de a nu divulga informatiile persista si dupa terminarea intelegerii.
   Proprietate intelectuala: toate tehnologiile, secretul comercial, know-how, informatii, liste de preturi si alte documentatii ale Contractorului sau Producatorului.
 9. Alte prevederi
  1. Contractul poate fi modificat doar in scris sub forma unor amendamente numerotate sau acte aditionale semnate de catre toate partile contractuale.
  2. Toate relatiile contractuale care nu sunt definite explicit in aceste CCG se afla sub incidenta legilor din Republica Ceha cu referire in mod special la Codul Civil in vigoare. Pentru a solutiona orice disputa intre Client si Contractor,  care ar putea sa apara legat de o relatie comerciala specifica, partile au convenit sa se adreseze unei instante cu jurisdictie in Brno, adica Instanta Regionala sau Districtuala din Brno. Daca apare o disputa directa intre Client si Producator, CCG ale Producatorului prevaleaza fata de cele ale Contractorului.
  3. Neexecutarea sau nevalidarea vreunei prevederi din acest Contract sau CCG nu va afecta executia, validarea sau efectul celorlalte prevederi.
  4. Aceste CCG inlocuiesc toate versiunile precedente de CCG ale Contractorului incepand cu data intrarii lor in vigoare.

CCG intra in vigoare incepand cu data: 1st August, 2014