Tájékoztató a személyes adatvédelemről klienseink – természetes személyek számára

A személyes adatokat az érvényes jogi előírásokkal összhangban, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 (2016. április 27.) rendelete alapján dolgozzuk fel (a továbbiakban „Rendelet”).

Az esetben, ha Ön az ügyfelünk, illetve szerződéskötésről tárgyalunk Önnel, az Ön személyes adatait jogunkban áll feldolgozni rendelésének megvalósítása, az Önnel kötött, ill. megkötni tervezett szerződés feltételeinek teljesítése, a törvény által meghatározott, a könyveléssel kapcsolatos kötelezettségeink teljesítésének érdekében a következő terjedelemben: család és keresztnév, lakcím, személyi szám, adószám, az elektronikus postaláda címe, telefonszám (a továbbiakban „személyes adatok”). A rendelet 6. bekezdése alapján a jogi feltétel teljesítve van, így nem szükségeltetik külön jóváhagyási kérelem a személyes adatok feldolgozására.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a személyes adatait köteles helyesen, a valósághoz megfelelően megadni és ezek bárminemű változásáról cégünket azonnali hatállyal értesíteni!

Bármely, cégünkkel megosztott személyes adata csak és kizárólag a cégen belül kerül felhasználásra és nem kerül kiadásra harmadik fél számára az Ön kizárólagos beleegyezése nélkül. Kivételt képeznek a külső, szállítmányozással foglalkozó cégek, melyeknek csak minimális, a termék sikeres célba éréséhez szükséges információt adunk át. A személyes adatok feldolgozásával megbízhatunk egy harmadik félt is, adatkezelőt. A számlákat és egyéb könyvelési dokumentumokat átadhatjuk azoknak a szerveknek, akik felhatalmazottak azok ellenőrzésére (Állami Számvevőszék, stb.).

A rendelet 12. bekezdésével összhangban rendelkezésre bocsájtjuk a következő információkat:

 • Az adatkezelő a PLASTCOMPANY, spol. s r.o., Bohunická 728/24a, 619 00 Brno, IČ 29316359, email: info@1plastcompany.cz.
 • Az adatfeldolgozás célja a szerződésben leírtak teljesítése / a szerződésről való tárgyalás és az adatkezelő felé a törvény által meghatározott, a könyveléssel kapcsolatos kötelességek teljesítése
 • A személyes adatok esetleges igénybe vevője a fentebb említett szervezeteken kívül lehet még olyan szerv, melyekkel együttműködünk a törvényből kifolyólag
 • Nem áll szándékunkban eladni a személyes adatokat más országoknak vagy multinacionális cégeknek
 • A személyes adatok a számviteli és adóigazgatási azonosításra alkalmas bizonylatok archiválását érintő jogi előírásoknak megfelelően az adózási kötelezettséget érintő adózási időszak végétől számított 10 évig lesznek archiválva
 • Jogában áll a személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát, az adatkezelések elleni tiltakozást igényelni, amennyiben az nem ütközik jogi kötelezettségeinkkel. Szintúgy jogában áll panaszt tenni a Személyes adatvédelmi hivatalnál
 • A személyes adatok szolgáltatása jogi követelmény és ennek elmulasztása a szerződéskötésből eredő kötelezettségek elmulasztását eredményezné, valamint egyéb jogszabályi kötelezettségeinkét
 • Az adatfeldolgozás során nem történik automatizált döntéshozatal
 • A személyes adatok nem lesznek más, csakis a fentebb írt célból feldolgozva
 • Jogában áll a személyes adatok feldolgozásának állapotát illetően tőlünk igazolást igényelni és a feldolgozott adatokhoz, valamint a fentebb említett információkhoz jogában áll hozzáférni
 • Az ismételt adatigénylésért külön díjat számolhatunk fel

A személyes adatokat elektronikus formában automatizált módszerrel, nyomtatott formában nem automatizált módszerrel dolgozzuk fel.

A személyes adatokat tartalmazó iratok egy zárható szekrényben, zárható helyiségben vannak tárolva, a számítógépek biztonsági jelszóval és vírusírtó rendszerrel vannak ellátva. Szintúgy elfogadtunk egy belső szabályzatot, melyben meghatároztuk a személyi adatokkal dolgozó alkalmazottak számára a kötelező szabályokat.