AZO GmbH

www.azo.de
AutoDos

AZO AutoDos

Dávkování a navažování malých a minimálních množství – ideální tam, kde je potřeba navažovat malé objemy na gram přesně. Malé objemy jsou uloženy ve vyrovnávacích nádobách, dimenzovaných podle frekvence obratu. S modulárním a rozšiřitelným designem.

Batchtainer

AZO BATCHTAINER

Transportní a úložný kontejner pro střední výkonnost. Ideální pro automatizované systémy jako pohyblivý úložný kontejner pro velké objemy materiálu v pytlech.

CleanDock

AZO CleanDock

Dokování mobilních nádob (např. kontejnerů, barelů a big bagů) ke stacionárním dávkovacím jednotkám.

Componenter cirkulární design

AZO COMPONENTER

Plně automatické navažování v nádobách – navažování většího počtu komponent s velmi vysokou frekvencí šarží a přesností. Tento systém se osvědčil zejména u automatizace „složitých“ produktů. AZO COMPONENTER  v cirkulárním designu: Doporučujeme pro automatické navažování malého počtu komponent. AZO COMPONENTER  v lineárním designu: Doporučujeme při automatickém zpracování mnoha komponent. AZO COMPONENTER , plně automatický Vhodné řešení na místa, kde není přívodní stanoviště, např. míchačka, instalováno lineárně.

MIXOMAT

AZO MIXOMAT – dopravní, dávkovací, navažovací a mísicí systém

Pro diskontinuální gravimetrický přísun produktů, barvení a míchání granulátu s masterbečem, recyklovaným materiálem, pigmenty, aditivy atd. Vhodné pro spojení s vstřikolisy, vyfukovacími stroji a extrudéry. Jeden stroj zajistí dopravování, dávkování, navažování a mísení vstupní suroviny.

MIXTAINER

AZO MIXTAINER

Pro nasazení v oblastech, kde je třeba mísit prvotřídní produkty. Obzvláštní pozornost je věnována náběru bez kontaminace a míchání velkého objemu materiálu a dalších ingrediencí.

MULTIAIR

AZO MULTIAIR dopravování tuhých materiálů

Vysokokapacitní a bezpečné dopravování abrazivních produktů s tendencí se oddělovat.  Snižuje požadavky na vzduch, opotřebení produktu, snižuje prašnost, spotřebu energie a zátěž filtru, šetří životní prostředí.

logo_azo-gmbh

AZO VacuumPlus dopravování tuhých materiálů

Vysokokapacitní a bezpečné dopravování abrazivních produktů s tendencí se oddělovat.  Snižuje požadavky na vzduch, opotřebení produktu, spotřebu energie a zátěž filtru, má protivýbušnou úpravu ATEX.

logo_azo-gmbh

Centrální navažovací systém

Centrální navažovací systém je vhodný pro mnoho vstupních i výstupních stanovišť. Kombinuje výhody sacího navažování a tlakového dopravního systému.

DosiBox

DosiBox

Automatizace všech přídavných ingrediencí dodávaných v barelech, big bazích a pytlech.

logo_azo-gmbh

ManDos

Manuální navažovací centrum je řízeno fyzickou obsluhou a užívá se u výrob s malým počtem a objemem ingrediencí, jako jsou např. plniva, stabilizátory, modifikátory, pigmenty a jiná aditiva.

logo_azo-gmbh

Plnicí systémy AZO Collective

Pro aplikace zpracování plastů, u kterých je třeba dodat několik málo typů materiálu do mnoha výrobních strojů. Plně automatické dopravování produktů do výrobních strojů s vysokým stupněm transportní spolehlivosti, dosažitelnosti a čistoty pracovního prostředí. Vysoký stupeň flexibility, nízké instalační náklady a rychlá integrace přídavných výrobních strojů

logo_azo-gmbh

Systém plnění míchačky jednou trubkou

Dopravníkové linky vedou produkty k vahám ze všech plnicích stanovišť, jako jsou násypky, vyprazdňovací stanice big bagů a vnitřních i vnějších sil. Produkty se následně smíchají a vedou jednou trubkou a jedním otvorem do fluidní míchačky.

logo_azo-gmbh

Systém plnění míchačky několika trubkami

Dopravníkové linky vedou z každého plnicího stanoviště do ventilu s několika porty, který je připojen k vahám. Tento systém je výhodný v tom, že ventil míří dolů, a produkt „nepoletuje”.

Vyprazdňování big-bagů

Systémy pro vyprazdňování big bagů

Stanice určené pro vyprazdňování big bagů. Jsou vybaveny zdvihacím zařízením a systémem pro připojení k big bagům s přitlačitelným víkem nebo nafukovacím límcem. Mohou se kombinovat se systémy pro plnění pytlů a barelů.