Doprava a dávkování materiálů

Bezztrátová, rychlá a spolehlivá přeprava materiálu je základ efektivní výrobní linky.

Zobrazit produkty dle dodavatele:
AutoDos

AZO AutoDos

Dávkování a navažování malých a minimálních množství – ideální tam, kde je potřeba navažovat malé objemy na gram přesně. Malé objemy jsou uloženy ve vyrovnávacích nádobách, dimenzovaných podle frekvence obratu. S modulárním a rozšiřitelným designem.

Batchtainer

AZO BATCHTAINER

Transportní a úložný kontejner pro střední výkonnost. Ideální pro automatizované systémy jako pohyblivý úložný kontejner pro velké objemy materiálu v pytlech.

CleanDock

AZO CleanDock

Dokování mobilních nádob (např. kontejnerů, barelů a big bagů) ke stacionárním dávkovacím jednotkám.

Componenter cirkulární design

AZO COMPONENTER

Plně automatické navažování v nádobách – navažování většího počtu komponent s velmi vysokou frekvencí šarží a přesností. Tento systém se osvědčil zejména u automatizace „složitých“ produktů. AZO COMPONENTER  v cirkulárním designu: Doporučujeme pro automatické navažování malého počtu komponent. AZO COMPONENTER  v lineárním designu: Doporučujeme při automatickém zpracování mnoha komponent. AZO COMPONENTER , plně automatický Vhodné řešení na místa, kde není přívodní stanoviště, např. míchačka, instalováno lineárně.

MIXOMAT

AZO MIXOMAT – dopravní, dávkovací, navažovací a mísicí systém

Pro diskontinuální gravimetrický přísun produktů, barvení a míchání granulátu s masterbečem, recyklovaným materiálem, pigmenty, aditivy atd. Vhodné pro spojení s vstřikolisy, vyfukovacími stroji a extrudéry. Jeden stroj zajistí dopravování, dávkování, navažování a mísení vstupní suroviny.

MIXTAINER

AZO MIXTAINER

Pro nasazení v oblastech, kde je třeba mísit prvotřídní produkty. Obzvláštní pozornost je věnována náběru bez kontaminace a míchání velkého objemu materiálu a dalších ingrediencí.

MULTIAIR

AZO MULTIAIR dopravování tuhých materiálů

Vysokokapacitní a bezpečné dopravování abrazivních produktů s tendencí se oddělovat.  Snižuje požadavky na vzduch, opotřebení produktu, snižuje prašnost, spotřebu energie a zátěž filtru, šetří životní prostředí.

logo_azo-gmbh

AZO VacuumPlus dopravování tuhých materiálů

Vysokokapacitní a bezpečné dopravování abrazivních produktů s tendencí se oddělovat.  Snižuje požadavky na vzduch, opotřebení produktu, spotřebu energie a zátěž filtru, má protivýbušnou úpravu ATEX.

logo_azo-gmbh

Centrální navažovací systém

Centrální navažovací systém je vhodný pro mnoho vstupních i výstupních stanovišť. Kombinuje výhody sacího navažování a tlakového dopravního systému.

DosiBox

DosiBox

Automatizace všech přídavných ingrediencí dodávaných v barelech, big bazích a pytlech.

logo_azo-gmbh

ManDos

Manuální navažovací centrum je řízeno fyzickou obsluhou a užívá se u výrob s malým počtem a objemem ingrediencí, jako jsou např. plniva, stabilizátory, modifikátory, pigmenty a jiná aditiva.

logo_azo-gmbh

Plnicí systémy AZO Collective

Pro aplikace zpracování plastů, u kterých je třeba dodat několik málo typů materiálu do mnoha výrobních strojů. Plně automatické dopravování produktů do výrobních strojů s vysokým stupněm transportní spolehlivosti, dosažitelnosti a čistoty pracovního prostředí. Vysoký stupeň flexibility, nízké instalační náklady a rychlá integrace přídavných výrobních strojů

logo_azo-gmbh

Systém plnění míchačky jednou trubkou

Dopravníkové linky vedou produkty k vahám ze všech plnicích stanovišť, jako jsou násypky, vyprazdňovací stanice big bagů a vnitřních i vnějších sil. Produkty se následně smíchají a vedou jednou trubkou a jedním otvorem do fluidní míchačky.

logo_azo-gmbh

Systém plnění míchačky několika trubkami

Dopravníkové linky vedou z každého plnicího stanoviště do ventilu s několika porty, který je připojen k vahám. Tento systém je výhodný v tom, že ventil míří dolů, a produkt „nepoletuje”.

Vyprazdňování big-bagů

Systémy pro vyprazdňování big bagů

Stanice určené pro vyprazdňování big bagů. Jsou vybaveny zdvihacím zařízením a systémem pro připojení k big bagům s přitlačitelným víkem nebo nafukovacím límcem. Mohou se kombinovat se systémy pro plnění pytlů a barelů.

MCHybrid

MCHYBRID

MCHybrid je unikátní dávkovací koncept, který kombinuje dvě technologie v jednom zařízení: směšování a in-line dávkování. Plně gravimetrické zařízení má 8″ plně dotykovou barevnou obrazovku s uživatelsky přátelským ovládáním. Extrémně kompaktní MCHybrid dosahuje výkonu max. 350 kg/h. Aditiva se mění jednoduše a rychle. 100% kontrola materiálových toků.  

MCBalance+tiff

MCBALANCE

jednokomponentní gravimetrický dávkovač MC Balance poskytuje maximální kontrolu procesu z hlediska dávkování barevných masterbečů, resp. jiných aditiv. Díky neustálé kontrole dávkovaného množství měřením úbytku hmotnosti je zajištěna vysoká přesnost dávkování a maximální efektivita procesu a ekonomická úspora. Dávkovač lze použít pro vstřikování i extruzi, rozsah dávkování od 0,01 g/s do 50 g/s (0,04 kg/h – 180 kg/h).

MCTwin

MCTWIN

je gravimetrický systém, který kombinuje 2 jednotky MCBalance. Jedná se o systém tzv. uzavřené smyčky, určený pro dávkování regranulátu a barvy

MCLiquidComplete

MCLIQUID

in-line systém pro dávkování kapalin. MCLiquid zaručuje vysokou přesnost díky neustálému měření úbytku hmotnosti a zpětné vazby kontroly otáček čerpadla v uzavřené smyčce.

MCWeight

MCWEIGHT

Gravimetrický systém pro měření skutečné spotřeby hlavního materiálu. Je dodáván ve 3 verzích – 100 kg/h, 500 kg/h a 1000 kg/h. V kombinaci s jedním, resp. více, dávkovači MC Balance vytváří multikomponentní gravimetrický systém pro přípravu směsi vstupních materiálů pro výrobní stroj. Zařízení je mořné dodat i ve speciálním provedení pro měření spotřeby práškových materiálů, např. suché PVC směsi.

McHighOutput

MCHIGH OUTPUT

Gravimetrický in-line systém pro dávkování materiálů jako jsou masterbatche či prášky od 50 kg/h až do 1000 kg/h. Může být také použit pro vločky a horké materiály až do 180 °C.

MCMultiComponent

MCMULTI-COMPONENT

Umožní dávkování až 5 různých aditiv. Tento multikomponentní gravimetrický systém je doporučen pro výrobní linky, které využívají více doplňkových aditiv nebo směsí prášků či granulátů